RPH & Refleksi 1


Rancangan Pengajaran Harian 1
Mata Pelajaran
Matematik
Kelas
Tahun 1
Tarikh
17 Oktober 2011
Masa
9.00-10.00 pagi (1 jam)
Bilangan Murid
25 orang
Bidang Pelajaran
Ruang
Okjektif Pembelajaran
9.2 Mengenalpasti Bentuk Dua Dimensi (2D)
Hasil Pembelajaran
Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat :-
         i.            Menamakan sekurang-kurangnya 3 bentuk daripada 4 bentuk yang diperkenalkan dengan betul.
        ii.            Memadankan 3 bentuk daripada 4 bentuk dengan perkataan yang betul.
      iii.            Menjawab soalan dalam lembaran kerja dengan betul sama ada dengan bantuan atau tanpa bantuan guru.
      iv.            Bekerjasama dalam kumpulan dan mengamalkan semangat berpasukan untuk menyelesaikan aktiviti yang diberikan oleh guru.
Bahan, Peralatan dan Bahan Sumber
Bola - 1biji
Model 3D – 5 set
Warna Air – 5 kotak
Kertas Mahjung – 5 keping
Pen Marker – 5 batang
Kad Bentuk – 5 unit
Kad Perkataan – 5 unit
Lembaran Kerja – 25 set
Pengetahuan Sedia Ada
Murid telah belajar mengenai bentuk maujud/bentuk 3D pada pelajaran yang lepas.

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

(5 min)
Memperkenalkan ciri-ciri bulatan dengan menggunakan bola.

1. Guru menunjukkan sebiji bola kepada murid.2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai bentuk yang boleh dilihat pada bola tersebut.

Contoh soalan:-
i. Apakah ini?
ii.Nyatakan ciri-ciri bola ini?
iii. Apakah benda lain yang bulat seperti bola?

1. Murid membuat pemerhatian terhadap bola yang ditunjukkan oleh guru.

2. Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemerhatian mereka.
BBM :
Bola

Strategi/teknik:
Penyoalan seluruh kelas.Imaginasi

Penjanaan
Idea

Sintesis Idea

(20 min)
Bentuk dan perkataannya
1.  Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan diberikan 1 set bentuk 3D termasuk kuboid, kubus, piramid dan kon, warna air, berus lukisan, kertas mahjong dan pen marker.

2. Guru mengarahkan murid mewarnakan satu permukaan bentuk 3D dan kemudian capkan pada kertas mahjong secara bergilir-gilir dengan menggunakan warna yang berbeza bagi setiap permukaan.

3. Guru melukis bentuk segiempat  sama pada papan tulis dan bertanya kepada murid : Siapa dapat bentuk ini?
Kemudian guru menerangkan bahawa bentuk itu adalah segiempat sama dan mengarahkan murid untuk menulisnya di bawah segiempat sama mereka.

(Aktiviti ini diteruskan dengan bentuk segiempat tepat, segitiga dan bulatan.)

1. Murid duduk dalam kumpulan dan ketua kumpulan mendapatkan peralatan yang diperlukan untuk aktiviti mereka daripada guru.
2. Murid mewarnakan permukaan bentuk 3D dan capkan pada kertas mahjong secara bergilir-gilir.


3. Murid memberi respon kepada soalan guru dan menulis perkataan yang diarahkan oleh guru.
BBM:
Bentuk 3D, warna air, berus lukisan, kertas mahjong dan pen marker.

Strategi/teknik:
Aktiviti Masteri dalam kumpulan

Nilai Moral :
Kerjasama

Perkembangan

Penambah-baikan

Menilai

(10min)
Memadankan kad perkataan dengan bentuk yang betul berdasarkan ciri-ciri bentuk.


1.Guru memaparkan kad bentuk satu persatu dan bersoal jawab mengenai ciri-ciri bentuk tersebut.

Contoh soalan:-
i. Apakah perbezaan di antara bentuk ini?

2.  Guru memaparkan kad perkataan dan mengarahkan murid memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan.

1.Murid memerhatikan bentuk yang dipaparkan  dan memberi respon kepada soalan guru.

2. Murid  cuba memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan
BBM :
Kad perkataan dan kad bentuk 2D

Strategi/teknik:
Penyoalan seluruh kelas
Tindakan

Pelaksanaan
Amalan berterusan

(25 min)
Memadankan bentuk dengan perkataannya dan melakar bentuk berdasarkan perkataan yang diberi.
1. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1 kepada setiap murid dan membimbing murid menyelesaikannya.

2. Guru membincangkan hasil kerja murid dan membuat refleksi pelajaran hari ini bersama murid dengan bersoal-jawab mengenai pengetahuan mereka tentang bentuk 2D

 Contoh soalan :
i. Apakah yang anda pelajari hari ini?
ii. Apakah bentuk permukaan kertas?

3. Guru merumuskan hasil pelajaran pada hari ini dengan menunjukkan bentuk dan perkataannya
1. Murid menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru.2. Murid memberi respon kepada soalan guru.


3. Murid memberi perhatian kepada penerangan guru.
BBM :
Lembaran Kerja
Kad Perkataan
Kad Bentuk

Strategi/teknik:
Penyoalan seluruh kelas

Refleksi :

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini , murid- murid dapat mencapai 88% daripada hasil pembelajaran yang diinginkan di mana murid dapat menamakan dan  memadankan bentuk dengan perkataan yang betul berdasarkan pemerhatian semasa aktiviti yang dijalankan dan juga jawapan dalam lembaran kerja yang telah diberikan. Selain daripada itu, keadaan dalam kelas turut terkawal, murid-murid bekerjasama dalam kumpulan dan mengamalkan semangat berpasukan untuk menyelesaikan aktiviti yang diberikan oleh guru.